Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

PROGRAMOVERSIKT

Filtrer
odda folkebad

Vitenbad- Pakkepris

5. oktober - 1. oktober, Odda Folkebad og Vitensenteret
Odda Folkebad og Vitensenteret inviterer til aktive dagar i haustferien!

Folkebadet:                           Vitensenteret:
lørd.5. okt.         T                   lørd.5. okt.
11-15                                      kl. 11-15
 
Pakkepris barn kr 60,- / vaksne 85,-
 
Hopp i det!   Heil leikedag, eller ein plass kvar dag!
 
www.facebook.com/OddaVitensenter