Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

OM ARRANGEMENTET

Filtrer
juleverksted

Bornas juleverkstad

lørdag 6. desember kl 11:00 , Folgefonngata 13
Museumslaget for NVIM inviterer til sin årlege juleverkstad for born.
Lag pynt og julegåver i snikkerboda og på arbeidsstova. Kafé med musikk og utlodning.
Frå born til og med 10 år. Born under skulealder saman med vaksne.

Velkomen!