PROGRAMOVERSIKT

1. MAI

fredag 1. mai kl 08:00 - 18:51, Odda

Program 1. mai i Odda 2015

 • 08.00              Salutt og Flaggheising
 • 10.00 - 12.00  Odda Herreds Arbeiderparti frokost på Hardanger Hotel for medlemmer og sympatisører
 • 10.00 - 12.00  Odda Rødt frokost på Smelt Cafe for alle. Smelt Cafe er åpen resten av dagen.
 • 11.30              Solidaritetsgudstjeneste på Lindeplassen
 • 12.00              MS Lindenes vender hjem til fast kaiplass. Åpen båt.
 • 12.00 - 15.00  Vitensenteret har åpent. Fri inngang.
 • 13.00              Paul Arne Hjørnevik legg på minnekrans over det falne. Odda Musikklag/Odda Skolekorps spiller fra Lindeplassen til Rådhusplassen.
 • 13.25              Ingrid Eitrheim Midtbø, leder Odda SU
 • 13.30              Mari Eifring, partisekretær Rødt
 • 13.35              Blow Wind Blow Dixie Band
 • 14.00              Rut Selje legg på minnekrans etter spanske borgerkrig
 • 14.10              Arne Lofthus, politisk nestleder Norsk Bonde og Småbrukarlag
 • 14.20              Internasjonale apeller v/ Ihsan Katrij og Sheima Zergani
 • 14.30              Hovedtaler Odda Christian Øverland, forbundsleder Postkom
 • 14.50              Oppstilling demonstrasjonstog
 • 15.00              Demonstrasjonstog
 • 15.45              Ungdomsapell Lasse Tverdal leder Odda AUF
 • 15.50              Hovedtaler Leif Sander, forbundsleder Industri og Energi