PROGRAMOVERSIKT

hest%20odda%20barneskole

Aktivitet for fritid 2017

lørdag 23. september kl 11:00 - 15:00, Odda barneskole

FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg ved Odda barneskole inviterer alle lag og organisasjoner som aktiviserer barn i barneskolealder, og selvfølgelig barn og foreldre i målgruppa.

Her kan en representant fra hver organisasjon presentere tilbudet de har, hvor og når aktiviteten foregår og om det er noe utstyr en trenger for å delta. Det blir også mulighet for å prøve ulike aktiviteter.

På SFO blir det kafe med salg av kaffe, saft og lapper.

Velkommen!