PROGRAMOVERSIKT

Byggeskikk: Prisutdeling og foredrag

onsdag 25. november kl 18:00 - 12:14, Sentralbadet Litteraturhus

Byantikvaren i Odda inviterer til ope møte om bygningsvern

* Foredrag om bygningsvern av Elsa «Sprossa» Rønnevig, 
mottakar av Kongens fortenestemedalje. 

* Utdeling av byggeskikkprisen 2015 til løa på Rabbe gard. 

* Lansering av kommunen sin byggeskikkveileder. 

Feiring med servering

Alle velkomen!