PROGRAMOVERSIKT

Folkemøte mulighetsstudie Opo

onsdag 7. september kl 18:00 - 13:35, Kommunestyresalen

Folkemøte Onsdag 07. September kl 18 i kommunestyresalen.

Odda kommune inviterer til folkemøte onsdag 07. September, vedrørande mulighetsstudiet knytta til nedre del av Opovassdraget

Agenda:

• Orientering om prosjektet frå NVE• Føremål og forventningar til møtet.
• Gjennomgong av vassdraget strekning for strekning - dialog med dei frammøtte.
• Fritt fram
• Oppsummering og oppfylgjing