Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane
1272114137Handverksmessa i Jondal 2018Velkomen til Handverksmessa i Jondal! Handverksmessa i Jondal har blitt arrangert annakvart år sidan 1986 (i partalsår), og hadde 30-årsjubileum i 2016.
Kvar messa samlar rundt 100 utstillarar frå heile Noreg. Handverksmessa ynskjer å vera ei motvekt til den kommersielle messeverda og legg stor vekt på kvalitet, tradisjon, mangfald og kunnskap. Alle våre utstillarar presenterer eigenproduserte varer innan husflid, kunst eller handverk.

For meir informasjon om messa, program, utstillarar, artistar og kjøp av billettar til alle våre arrangement samt dagspass sjå nettsida vår her.

Velkomen!

 2018-06-29 23:30Jondal skuleFalseTrue2018-06-30 00:00Jondal skule2018-07-01 00:00Jondal skule