PROGRAMOVERSIKT

HARDANGER MUSIKKFEST!

torsdag 21. mai - mandag 25. mai , Ullensvang, Eidfjord og Odda

Velkommen til den årlige kammermusikkfestivalen i Indre Hardanger :)

Musikkfesten vart starta opp i 1996, då konsertmeister Stig Nilsson tok med seg sine musikarvener frå Oslo Filharmoniske Orkester og hadde konsertar på Hotel Ullensvang på Lofthus. Konsertane vart ein suksess, og musikkfesten har vorte gjenteken kvar pinse etter dette. Under 10-��rsjubileet i 2005 var både Dronning Sonja, dåverande statsminister Kjell Magne Bondevik og den dåverande islandske statsministeren Halldór Ásgrímsson til stades.

Konsertane har etter kvart vorte haldne i fleire bygder og herad i Indre Hardanger. Konsertlokale har mellom anna vore Fossli Hotel ved Vøringsfossen i Eidfjord og det gamle smelteverkslokalet i Odda.

Musikkfesten inneheld ikkje berre kammermusikk, men famnar ei stor breidde av utøvarar og musikktypar. Musikkfesten arrangerer kvart år skulekonsertar med lokale korps.

For informasjon om program, billettar og mye meir se musikkfestens nettsider :)