PROGRAMOVERSIKT

Id%C3%A9verkstad%20Lindeplassen

Idéverkstad Lindeplassen

fredag 25. mai kl 18:00 - 12:18, Sentralbadet Litteraturhus

Sitter du inne med ein god idé til Lindeplassen?

Fredag 25. mai blir det Idéverkstad for prosjektgruppa og alle som har lyst til å engasjere seg i prosjektet. Målet for kvelden er å få konkretisert nokre idéar. Makers’Hub kjem!  

Velkommen!