PROGRAMOVERSIKT

folgefonnabilde

Idrettsutstilling!

lørdag 8. juni - lørdag 8. juni , Folgefonngata 13; vis a vis Murboligen

Velkommen til ein fysisk synliggjøring av Oddas idrettshistorie.

Utstillingen er eit forprosjekt til eit evt. idrettsmuseum.

Prosjektgruppa har arbeidd sidan februar i fjor, og viser idrettshistorien både i ord, bilete og effektar av ymse slag. Vi meiner å ha fått fram mykje historie, men både økonomiske og fysiske begrensningar i høve til lokaler har hatt sin begrensing.

Vi ønskjer alle vel møtt til noko spennande og interessant for dei fleste familiar i Odda.

Inngang: Kr. 20,-

Helsing prosjektgruppa for idrettsmuseum i Odda.