PROGRAMOVERSIKT

Inspirasjonsdagen 2017

torsdag 16. februar kl 09:00 - 11:33, Odda kino

Velkommen til Inspirasjonsdagen 2017


TEMA PÅ INSPIRASJONSDAGEN 2017


Livet består av val!

Ulukker skjer andre – ikkje meg!

Korleis lage ein god sikkerhetskultur?

Vi kan sjølv velja korleis vi møter utfordringar i livet, både på jobb og på fritida.

Dei fleste ulukker skuldast menneskelege svikt som følgje av tidspress, stress og mangelfull kommunikasjon.

Slik risikoåtferd går som regel bra, men ein gong i blant går det gale, då gjerne skrekkeleg gale.

Å førebyggje uhell er derfor lønnsamt.

Denne dagen skal handla om haldningar, kommunikasjon, kultur og leiarskap.

I tillegg til omsorg for kvarandre, prioriteringar og sikkerheit.

Foredragshaldar: Per Hembre Kotte: www.perhkotte.no

Han leia "kollegaprogrammet for bedre sikkerhet" i Statoil. Han er no pensjonist, men held foredrag over heile landet i tema han brenn for.

Målgruppe: ALLE - dette angår DEG enten du er gamal eller ung, leiar eller lærling, fast eller vikar!

Dato: torsdag 16. februar 2017

Stad: Odda kino

Tid: kl. 09:00-12:30 (registrering frå kl 08:30)

Påmeldingsfrist: 3. februar 2017

Pris kunde/medlem: kr 600 pr/pers (inkl. lunsj)

Pris ikkje kunde/medlem: kr 1 000 pr/pers (inkl.lunsj)

Pris anbodsbedrift: Iht kontrakt

Kontaktperson: Sigrid E. Lerbak, tlf: 900 53 602, e-post: sigrid.lerbak@bedriftshelse1.no


Dersom avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.