Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane
1272114137JularennetIL Korlevoll-Odda arrangerer det tradisjonsrike Jularennet , 2. juledag i sitt flotte skianlegg med FIS-godkjente løyper. Rennet går i fristil med fellesstart for alle klasser.

Fellesstart, Fristil

Starttidspunkt:
13.00                          8-10år (Jenter/gutar) :              1 km
13.15                          11 –12 år (jenter/gutar):           2 km
13.30                          13 – 14 år (jenter/gutar):          3 km 
13.50                          15 –16 år (jenter/gutar)            5 km 
                                   Damer y. jr. /17 og 18 år:         5 km 
                                   Damer e. jr. /18 og 19 år:        5 km 
                                   Damer senior                          5 km
14.20                          Menn y. jr. 17 og 18 år           10 km 
                                   Menn e. jr. 19 - 20 år            15 km 
                                   Menn senior                           15 km
 
Påmelding:
Online påmelding  innan lørdag 20. desember Kl.24:00!
Ein kan ikkje melda seg på pr. telefon.
Det vert dobbel startkontingent for etteranmeldte!
 
Startpengar:                       
Etter NSF sine satsar:
Rekning vert sendt klubbane på grunnlag av startlistene straks etter rennet.
Startlisens for løparar over 13 år er løparane sitt ansvar.
Ev. eingongslisens kostar kr. 50,-.
Startnummer:          Hentast lagvis på rennkontoret kl. 11.00 – 12.00 renndagen
Garderobe:               Korlebu
Premiering:               Full premiering  t.o.m. 16 år, deretter etter NSF reglar.
TD:                            Asbjørn Børsheim
 

Med sportsleg helsing
IL Korlevoll – Odda
Skiutvalet
Rolf Bøen, leiar
 
 2014-12-26 13:00KorlevollFalseFalse