PROGRAMOVERSIKT

Krafttak mot kreft

torsdag 14. mars kl 15:00 - 00:00, Odda kommune

Russen ved Odda vidaregåande skule og Kreftforeningene i Odda engasjerer seg i Krafttak mot kreft, som er Kreftforeningen sin årlige landsomfattande innsamlingsaksjon.

Over 24 000 bøssebærarar i hele landet, hovudsakelig russ, deltar i årets aksjon. Torsdag 14. mars vil russen gå frå dør til dør og samle inn pengar til forsking på personlig tilpassa kreftbehandling. 

Fakta:
•    Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon.
•    I år skal pengene gå til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling.
•    Dagens kreftbehandling tar utgangspunkt i hvor i kroppen svulsten er. I fremtiden vil genene i svulsten være bestemmende for hvilken behandling som gis.
•    Det vil gi mer treffsikker behandling til hver enkelt pasient, slik at flere kan overleve kreft og færre får unødvendige bivirkninger.
•    Les mer og støtt aksjonen på www.krafttakmotkreft.no