Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane
1272114137Kurs i alkohollovaUllensvang herad arrangerer i samarbeid med skjenkekontrollen og politiet, kurs i alkohollova.Andre tema vert m.a. beredskap og konfliktløysing. Dette kurset er også eit tilbod til lag og organisasjonar i Odda kommune. Andre som ynskjer det er også hjarteleg velkomen.
 
Kurset vert halde i lokala til Hardanger lensmannsdistrikt i Odda, tysdag 20. november kl. 17.00-20.00. Kurset er gratis. 
 
Jf. dei alkoholpolitske retningslinjene for Odda kommune (OK-sak 031/16), må skjenkestyrar, stedfortredar og minst 1/3 av vaktene ha gjennomført kurs i alkohollova eller bestått kunnskapsprøve for skjenking for å få einskildløyve til større arrangement der skjenking skal føregå. 
  2018-11-20 17:00Hardanger lensmannsdistrikt i OddaFalseFalse