PROGRAMOVERSIKT

LIONS' TULIPANAKSJON 2016

lørdag 30. april kl 11:00 - 13:37, Gågata, Odda sentrum

NEI TIL NARKOTIKA

Et av Lions mål er å bidra til å skape holdninger mot bruk av narkotiske stoffer blant barn og unge.

Dette bidrar vi til bl.a. ved programmet  Det er mitt valg,  som inngår i undervisningsopplegget i grunnskolen i Norge og som finansieres gjennom den årlige "Tulipanaksjonen".

Lions Tulipanaksjon arrangeres årlig i slutten av april.

Alle innsamlede midler går til forebyggende arbeid mot rusmisbruk.

Hvert år foretar medlemmer i Lions salg av tulipaner på strategiske steder i bygda. En tulipan koster kr.12,50.  
Hele inntekten av salget går til arbeidet mot narkotika. 
 
Tulipan-motivet med den brukne og friske  tulipan er et merke for Lions mot narkotika.  Både i tekst og symbolikk er budskapet klart: 
Si nei til narkotika!