PROGRAMOVERSIKT

Loppemarked!

søndag 17. februar kl 11:00 - 00:00, Gymsalen på Odda barneskole

Loppemarked, lotteri med ulike premier og salg av kaker/kaffe - alt til inntekt for en god sak!

Odda-jenta Torunn K. Vike er lærerstudent i Bergen og inviterer sammen med en annen flott Odda-jente; Warisa Larsen, til Loppemarked. Torunn skal på klassetur til Tanzania nå i februar, og med dette initiativet  vil jentene samle inn penger til gode tiltak i Tanzania.

Pengene skal gå til:
Barnehjemmet Zion Care i Arusha (utdanning, mat, klær), Kiwohede (hjelp til barn og kvinner som har vært ofre for menneskehandel/mishandling), blindebøker til utdanning for barn, pedagogikkbøker til lærerstudenter, ballpumper o.l.

Pengene fraktes direkte med lærerstudentene ned til Tanzania, og skal ikke innom andre.


Hjertelig velkommen til en flott dag med spennende lopper og søndagskos - mens du støtter en flott sak!

For mer informasjon, loppeinnlevering med mer - se info på loppermarkedets Facebook-side.

Foto: Trine Bay