PROGRAMOVERSIKT

MØTE- JONDAL BEDEHUS

fredag 16. november kl 18:00 - 00:00, Jondal bedehus

MØTE v/Ingvald I.Jjohannessen - song . Kollekt til IMS Hjarte for Jondal VEL MØTT!