PROGRAMOVERSIKT

Nasjonal%20p%C3%A5r%C3%B8randedag

Nasjonal pårørendedag i Norge 22. september

lørdag 22. september - torsdag 27. september , Odda bibliotek

Både nasjonalt og internasjonalt markerast dagar med fokus og informasjon om ulike sjukdommer og tilstander. Men kva med dei pårørande til alle desse det angår, har dei ein egen dag?

Både nasjonalt og internasjonalt markerast dagar med fokus og informasjon om ulike sjukdommer og tilstander. Men kva med dei pårørande til alle desse det angår, har dei ein egen dag? 


22. september 2017 vart første nasjonale pårørandedagen arrangert i regi av pårørandealliansen. Pårørandealliansen er ein frittståande paraplyorganisasjon som skal synleggjere pårørande og arbeide for å forbedre deira vilkår og rettigheter, uavhengig av kven man er pårørande til. Organisasjonen er ein aktiv pådrivar i utforminga av pårørandepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Nasjonal pårørandeundersøkelse har pågått over dei to siste åra - denne kan ein finna nyttig informasjon om på www.parorendealliansen.no

Ressurssykepleierne innan kreftomsorg og lindrande behandling i Odda kommune ønskjer å setje pårørande på dagsorden! I veke 39 vil vi i første omgang ha “stands” på dei ulike pleie og omsorgs institusjonane i kommunen, samt på  biblioteket. Der vil det vera mulig å komma med tilbakemeldinger på korleis ein opplever det å vera pårørande i Odda. Me håper på innspel frå deg som har vore pårørande, du som er pårørande og du som kjem til å bli pårørande. Kva er viktig for deg som pårørande?

På biblioteket vil det vera tilgjengeleg ein del litteratur som går på det å vera pårørande. Kreftkoordinator vil vera tilstades mandag og torsdag i veke 39  kl.11.00-12.00.