PROGRAMOVERSIKT

NVE%20logo

NVE inviterer til folkemøte om flomluke

onsdag 18. april kl 18:00 - 12:48, Odda Kino

Multiconsult har laga ein rapport om flaumluke i Sandvinvatn, som eit potensielt tiltak for flaumsikring av Sandvinvatnet og Opo gjennom Odda. NVE arrangerer folkemøte om rapporten.

På møtet vil Multiconsult orientere om rapporten. Sunnhordland Kraftlag AS har kome med tilleggsutgreiingar til sin søknad om kraftverk og flaumtunnel i Opo, og vil óg vere på møtet. Det er ope for spørsmål og diskusjon.

Du kan laste ned alle dokumenta frå sakas nettside: Kombinert flaumsikring og kraftverk

Fristen for å komme med fråsegn er 10. mai 2018.

I forkant av møtet arrangerer Interessegruppa for flaumsikring uten kraftverk ei vandring langs den nye elvepromenaden frå Almerket til Hjøllo med avgang kl. 16.30. Se dette arrangementet på Facebook.