PROGRAMOVERSIKT

Dialogkveld%20ODDArT

ODDArT: Dialogkveld - kunst og kultur

fredag 25. august kl 19:00 - 21:00, Sentralbadet litteraturhus

Sammen med kunstnere og kulturpersoner i Hardanger ønsker vi løfte sløret av kunstens plass og rolle i møte med vår samtid og framtid.

Dialogmøtet ledes av Gro Kolbotn
Panelet vil diskutere tre problemstillinger, og da blir programmet seende slik ut:
1: Den kulturelle grunnmuren (barn- og unges plass og opplæringens funksjon for fremtidens samfunn)
2: Kultur og næring (næringslivets syn på kultur og kunst)

30 minutter pause, mingling og samtaler

3: Kunst og demokrati (politikkens syn på kunst og kultur)

Temaene vi har valgt er knyttet opp til kulturmeldingen som er under utarbeidelse i kulturdepartementet. Det er knyttet opp til regjeringens satsning på kultur og næring. Og det støtter seg til Engerutvalgets påpekning av at den kulturelle grunnmuren svekkes - det bør derfor jobbes for en bredere og grundigere grunnopplæring innen kunst og kulturfeltet. Her vil kulturskolen ha en sentral rolle, men hvordan skal vi gjøre dette?

Hvert tema innledes av en 5 minutters problematisering. Deretter blir det kunstdialog mellom deltagerne i panelet knytta til temaet.

Hvert tema varer i totalt 30 minutter. Etter to temaer blir det 30 minutter mingling og pause før vi braker løs på det siste temaet.

Vi kan vurdere om det skal bli åpent for spørsmål fra salen.

Les mer på Eventsiden til arrangementet HER.