PROGRAMOVERSIKT

Om Hardingar, foto og forteljingar

søndag 22. november kl 16:00 - 10:24, Sentralbadet Litteraturhus

I år vart tre bands verket, Hardanger – ei regionhistorie lansert. Med dette vart eit 30 årig prosjekt i regi av historielaget sluttført.

  • I samarbeid med NVIM skipar no laget til eit historietreff  på Litteraturhuset, Sentralbadet sundag 22. november. Her vil medredaktør for regionhistoria, Ståle Dyrvik og medforfattar Jon Ragnar Myking bidra med føredrag og kåseri.  
  • Ståle Dyrvik vil saman med Siri Jordal frå NVIM  ta utgangspunkt i Aksel Lindahl sitt kjende foto frå Seljestad. Kvar er historia bak fotoet ? Kven er jentene på biletet ? Me får høyre korleis eitt  og same historiske foto kan vere knytt til ulike forteljingar.
  • Deretter vil professor i historie Jon Ragnar Myking kåsere kring den sjølvmedvitne Hardingen. Kva har bidrege til dette biletet? Kva har kontakta med omverda tydd ? Myking var med å skrive Strilesoga og ser på Hardingen med dette som bakteppe. 
  • Etter føredraga er det høve til å kjøpe Hardanger- ei regionhistorie.
  • Kafé med kaffi og kaker.
  • Billettpris kr 70 / gratis for medlemmer i HH.
  • Me ønskjer hjarteleg velkomen!