PROGRAMOVERSIKT

helgeskodvin_odda_12

OPE FOLKEMØTE: Smelteverkstomta - lokal og regional ressurs

onsdag 7. mai kl 19:00 - 11:21, Sentralbadet Litteraturhus

Ordfører John Opdal inviterer til ope møte der det vil bli gitt løypemelding frå arbeidet med Mulighetstudiet for Smelteverkstomta.

Møtet vert og invitert til å koma med innspel og nye idear.

Innhald:
 
 •  Ordfører Opdal ynskjer velkomen og leiar møtet
 •  Kulturelt innslag
 •  Gottlieb Paludan/Dansk bygningsarv presenterer:
  • •Visjon og strategi for gjenbruk av Smelteverkstomta, ca. 20 min (DARV)
  • •Byanalyse av Odda sentrum, ca. 10 min (GPA)
  • •Skisser av mulige tidlige tiltak som start for 3 utviklingsløp for tomta/ Odda sentrum, ca. 30 min (DARV + GPA)
 • Diskusjon/innspel frå salen
 • Vegen vidare

Enkel servering.
 

Velkommen!