Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane
1272114137OPE FOLKEMØTE: Smelteverkstomta - lokal og regional ressurs Ordfører John Opdal inviterer til ope møte der det vil bli gitt løypemelding frå arbeidet med Mulighetstudiet for Smelteverkstomta. Møtet vert og invitert til å koma med innspel og nye idear.

Innhald:
 
 •  Ordfører Opdal ynskjer velkomen og leiar møtet
 •  Kulturelt innslag
 •  Gottlieb Paludan/Dansk bygningsarv presenterer:
  • •Visjon og strategi for gjenbruk av Smelteverkstomta, ca. 20 min (DARV)
  • •Byanalyse av Odda sentrum, ca. 10 min (GPA)
  • •Skisser av mulige tidlige tiltak som start for 3 utviklingsløp for tomta/ Odda sentrum, ca. 30 min (DARV + GPA)
 • Diskusjon/innspel frå salen
 • Vegen vidare

Enkel servering.
 

Velkommen!

2014-05-07 19:00Sentralbadet LitteraturhusFalseFalse