Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane
1272114137Ope møte - Eldreomsorg i OddaPolitisk paneldebatt: Dei politiske partia i Odda deltek og innleier. Spørsmål til panelet og innlegg frå salen.
  • Kva er god eldreomsorg i Odda kommune og nye Ullensvang?
  • Korleis sikrar me god livskvalitet for eldre?
  • Kva er ambisjonsnivået og kva inneheld det av tiltak?
  • Det økonomiske handlingsrommet.


Vel møtt!
 

Arrangør: Odda eldreråd og Odda og Tyssedal pensjonistforening. 
 2017-08-31 18:00BokkotunetFalseFalse