PROGRAMOVERSIKT

eldre%20hender

Ope møte - Eldreomsorg i Odda

torsdag 31. august kl 18:00 - 14:37, Bokkotunet

Politisk paneldebatt: Dei politiske partia i Odda deltek og innleier. Spørsmål til panelet og innlegg frå salen.

  • Kva er god eldreomsorg i Odda kommune og nye Ullensvang?
  • Korleis sikrar me god livskvalitet for eldre?
  • Kva er ambisjonsnivået og kva inneheld det av tiltak?
  • Det økonomiske handlingsrommet.


Vel møtt!
 

Arrangør: Odda eldreråd og Odda og Tyssedal pensjonistforening.