PROGRAMOVERSIKT

Varde%20ovanfor%20%C3%98vre%20Krossdalen%2C%20Pilegrimsvegen

Pilegrimsturen 2018

torsdag 5. juli kl 09:00 - 20:30, Øvre Krossdalen til Reisæter

Bli med på Pilegrimstur frå Krossdalen til Reisæter!

Sjå info på www.jondalkyrkje.no

Program:
kl 09:00 - Oppmøte på Jondal ferjekai, det blir skyss til Krossdalen
kl 09:30 - Pilegrimsturen startar
kl 19.00 - Felles buss frå Reisæter til Jondal via Jondalstunnelen

Påmelding:
Kontakt kantor Anne Karin Stormyr for påmelding innan 3. juli.
kantor@jondalkyrkje.no / mobil 913 94 982

Turkontingent: Born kr.150,-/ Vaksne ca.kr.350-400 (Turkostnadane vert delt likt mellom turdeltakarane)

Turleiar: Kantor Anne Karin Stormyr

Arrangør: Jondal sokneråd og Øvre Krossdalen Grendalag

For meir info klikk HER.