PROGRAMOVERSIKT

logo_lokal_gr%C3%B8nn_mail

Seminar med faglig påfyll for lag og foreninger i Jondal

lørdag 7. april kl 10:00 - 15:00, Jondal Hotel

Velkommen til Gratis seminar med skreddersydd agenda for lag og foreninger.

Frivilligsentralen i Jondal inviterer til semInar. Alle som er med i lagsarbeid er velkommen til å melde seg på! Seminaret er GRATIS.
Programmet er under arbeid men sett av datoen allerede nå. Vi har fått innspill til en del tema og jobber videre med noen av disse:

1. Informasjon om tilskuddsordninger fra Jondal kommune, Sparebank stiftinga, Voksenopplæringstilskudd, Momsrefusjon. mm.
2. Presentasjon av Tilskuddsportalen og drøfting om den kan være nyttig for oss.
3. Enkel regnskapsførsel for små lag.
4. Regnskapsførsel for store lag. Hvordan lese et budsjett, hvordan håndtere store medlemsmasser og mange aktiviteter?
5. Styrearbeid. Hvilke lover regler gjelder for lag og foreninger?
6. Hvorfor skal du registrere laget ditt i Frivilligregisteret? Hvordan skal du gå frem?
7. Hvordan skal et styre jobbe sammen? Hvordan skal styre fordele oppgaver og sikre framdrift? Hvordan får du fokus på utviklingsarbeid og framtidsrettet bygging av laget?
8. Rekruttering av nye medlemmer. Hvordan fremstår man som attraktive for dagens unge voksne?
9. Rekruttering av styremedlemmer. Hva er innsalget ditt? Er det tvang og plikt eller utfordrende og kompetansebyggende?

Vi tenker å ha seminaret på hotellet i konferansesalen og vil servere lunsj! Jeg har ikke snakket med hotellet men regner med det går i orden. Tiltaket er støttet av Sparebankstiftinga. Det vil bli gjennomført et seminar på høsten også.

Meld deg på https://docs.google.com/forms/d/1yhuvXQTKlsJDl1Zzm8A9PyLAplJldpTGWrwQ6MgH2lo/prefill


Vennlig hilsen Kristine Drake