PROGRAMOVERSIKT

botolv-helleland-foto-Ram-Gupta

Senioruniversitet

torsdag 16. mars kl 11:30 - 13:09, Meieriet kulturhus

"Frå Skutudl i Ullensvang til Rymbidlen i Odda. Kjende og mindre kjende stadnamn langs Sørfjorden”.

Botolv Helleland, førsteamanuensis ved Institutt for namne-gransking ved Universistetet i Oslo, vil fortelja oss om stadnamn langs Sørfjorden og i Odda. Dei spenner over eit tidsrom på 2000 år og har alle ei soge å fortelja, som små kikhol ned i fortida.