PROGRAMOVERSIKT

Teaterframsyning: FRÅ LANDEVEIEN

søndag 9. oktober kl 20:00 - 09:56, Ungdomshallen

En forestilling i ord og musikk som setter søkelys på taternes historie ved Gjertrud Jynge og Espen Leite

Gjertrud Jynge fikk vite noe om sin tippoldefar som hun ikke ante, og skammen over hans gjerninger er utløst i en engasjert fortelling.
Jynge føler en personlig forpliktelse til å gjøre noe, og det hun gjør, er å ta «historien som aldri er blitt fortalt» opp på scenen. Hun bruker sin familie og sin egen uskyldige uvitenhet til å sette fortellingen om norske tatere i relieff.

Dette forteller, eller foreleser, Gjertrud Jynge om, bare avbrutt av et utvalg romani-sanger og illustrert med gamle fotografier av familien og anstaltene.

En viktig del av fortellingen står akkordionisten Espen Leite og hans klangbilde for. Han kombinerer teknisk mesterskap med den følsomheten som kommer fra sjelen,og hans toner river i sårene.