PROGRAMOVERSIKT

Transcend

Transcendmetoden

tirsdag 1. august - onsdag 2. august , Jondal

Hardangerakademiet inviterer til kurs om Transcendmetoden - denne gang med et juridisk utgangspunkt.

Det er tre forbrytelser: vinning; vold; seksualisert vold - alle med offer.
Strafferett omdanner gjerningsperson-offer til gjerningsperson-stat, og straffer skyldig gjerningsmann med fengsel.  Det funker stort sett ikke.
Hva kunne funke bedre?

Transcendmetoden er en ikkevoldelig og systematisk metode som går ut på å løse de underliggende konfliktene som fører til voldsbruk og krig.  Målet er å transcendere konflikten ved å nå frem til en løsning som partene i konflikten oppfatter som bedre enn hva de så for seg da de gikk inn i prosessen.   Metoden er utviklet av Johan Galtung og har vært brukt til konfliktløsning på alle nivåer, fra internasjonale konflikter, til nære mellommenneskelige konflikter, med gode resultater.

Dette er et intensivkurs, som forsøker å gi en to dagers innføring i Transcendmetoden.  Et ukeskurs i metoden arrangeres 7. - 13. august på Galtung-institut i Basel, Tyskland.  Nærmere opplysninger om dette finner du her: https://www.galtung-institut.de/en/training/onsite/

Kursleder: Johan Galtung
Pris: 700,-  Overnatting kommer i tillegg.

Redusert pris: kr 500,- hvis du har betalt full pris for symposium eller ett av fordypningskursene.

For mer informasjon og påmelding se våre nettsider www.hardangerakademiet.no