Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane

Kva skjer i kulturen

Velkomen til kulturkalender for HARDANGER kommunane
1272114137VÆRLAMKÅRINGDet blir værlamkåring lørdag under Skaltaket på smelteverkstomta.
Dere vil få oppleve bruk av gjetarhund og klipping av sau, tippekonkurranse samt salg av grillmat, drikke osv.

Hjertlig velkommen! 2017-09-30 09:00Skalltaket - smelteverkstomtaFalseFalse