PROGRAMOVERSIKT

odda%20folkebad

Vitenbad- Pakkepris

torsdag 3. oktober kl 10:00 - 10:00, Odda Folkebad og Vitensenteret

Odda Folkebad og Vitensenteret inviterer til aktive dagar i haustferien!

Odda Folkebad og Vitensenteret
inviterer til aktive dagar i haustferien!
 
Folkebadet:                              Vitensenteret:
Tors 3. okt.  lørd.5. okt.         Torsd. 3. okt.     lørd.5. okt.
kl. 14-20      11-15                   kl.10-14             kl. 11-15

Pakkepris barn kr 60,- / vaksne 85,-
 
Hopp i det!   Heil leikedag, eller ein plass kvar dag!
 
www.facebook.com/OddaVitensenter