PROGRAMOVERSIKT

Bornas juleverkstad

lørdag 6. desember kl 11:00 - 14:00, Folgefonngata 13

Museumslaget for NVIM inviterer til sin årlege juleverkstad for born.

Lag pynt og julegåver i snikkerboda og på arbeidsstova. Kafé med musikk og utlodning.
Frå born til og med 10 år. Born under skulealder saman med vaksne.

Velkomen!