PROGRAMOVERSIKT

Kommunestyremøte som i 1913

mandag 1. juli kl 10:00 - 12:04, Ungdomshallen

Kommunestyretmøte 1. juli vert holdt i Ungdomshallen som for nøyaktig 100 år sida. Medlemmene i kommunestyret stiller i klesdrakt mest mulig lik det som var vanlig i 1913. Dette blir et møte med mange kulturelle innsalg, historiske tilbakeblikk og sakshandsaming av ordinære saker. Ungdomshallen er den historiske ramma rundt arrangementet.


Odda kommunestyre hadde sitt første møte i Ungdomshallen 1 juli 1913.

Møtet 1. juli 2013 er ein del av jubileumsmarkeringa Odda i 100 og vert innleidd med eit kulturprogram.

Odda kommunestyre sitt møte 1. juli 1913 med overraskande vitjing

Korleis Odda sokn i Ullensvang herad vart eigen kommune og eige prestegjeld.

100 år med røysterett for kvinner

Musikalske innslag

Etter lunsj vert det vanleg saksførehaving etter sakskartet som finn du på www.odda.kommune.no eller på Tenestetorget
Det er plass for tilhørarar.