PROGRAMOVERSIKT

Mangfold i ord og toner - for deg med barn i alderen 0-5 år!

tirsdag 1. april - onsdag 9. april , Odda bibliotek

Odda bibliotek inviterer foreldre og barn 0-5 år til sanglek på biblioteket hver onsdag kl.10.00.

Målgruppen er norske og flerkulturelle, og intensjonen er å være et sosialt møtepunkt og å fremme positiv interaksjon og integrering gjennom positive opplevelser med sang og musikk.

Aktivteten er ledet av musikkpedagog Ann Karin Stormyr fra Jondal som også leder babysang i kulturskolen.

Du trenger ikke melde deg på, bare møt opp på Odda bibliotek.

Aktiviteten er gratis.