PROGRAMOVERSIKT

Opne dagar - i Senter for industriarkiv

tirsdag 12. november kl 12:00 - 17:00, Trafo-stasjonen, Smelteverkstomta (sør for smia)

NVIM åpner dørene til omvisning og orientering om SINDARK

Tysdag 12. november kl. 12.00 - 15.00
Onsdag 13. november kl. 12.00 - 15.00
Torsdag 14. november kl. 12.00 - 17.00

Alle interesserte er velkomne!