PROGRAMOVERSIKT

SuperellipseEnkel-Gul

Søknad om tilskudd til lag og organisasjoner i Odda kommune

fredag 1. februar - torsdag 2. mai ,

Søknadsfrister er 1. februar og 1. mai.

Les mer om hvordan ditt lag kan søke støtte til arrangement, få oversikt over frister samt finn søknadsskjema her.